Taizhou Sinohere Công nghiệp & Thương mại Công ty TNHH

Chúng tôi cũng có nhiều sản phẩm ban đầu. "Phục vụ chăm chú" là mục đích của công ty chúng tôi!

tại sao chọn chúng tôi

Tất cả những gì bạn cần biết về chúng tôi

Taizhou Sinohere nằm ở Taizhou, Chiết Giang, Trung Quốc, nó được thành lập vào năm 2008, sau gần 10 năm phát triển, ngày nay Sinohere trở thành một nhà sản xuất sản phẩm rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy ngoài trời. Thị trường chính của chúng tôi là Bắc Mỹ và Châu Âu, Chúng tôi chấp nhận OEM; chúng tôi cũng sẽ thiết kế và sản xuất với sự sáng tạo của khách hàng; tất nhiên, chúng tôi cũng có nhiều sản phẩm ban đầu. "Phục vụ chăm chú" là mục đích của công ty chúng tôi!

Về Sinohere

Taizhou Sinohere nằm ở Taizhou, Chiết Giang, Trung Quốc, nó được thành lập vào năm 2008, sau gần 10 năm phát triển, ngày nay Sinohere trở thành một nhà sản xuất sản phẩm rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy ngoài trời. Thị trường chính của chúng tôi là Bắc Mỹ và Châu Âu, Chúng tôi chấp nhận OEM; chúng tôi cũng sẽ thiết kế và sản xuất với sự sáng tạo của khách hàng; tất nhiên, chúng tôi cũng có nhiều sản phẩm ban đầu. "Phục vụ chăm chú" là mục đích của công ty chúng tôi!

Đọc thêm